Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść

Warsztat

Jak bezpiecznie korzystać z zestawu Florian

Jak bezpiecznie korzystać z zestawu Florian

Trenażer FLORIAN to uniwersalne i trwałe narzędzie edukacyjne. Prawidłowe jego użytkowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pozwoli długo cieszyć się sprawnie działającym urządzeniem. Poznaj zasady bezpiecznego używania sprzetu.

Podczas użytkowania systemu FLORIAN należy stosować określone poniżej środki bezpieczeństwa.

 • Urządzenie należy chronić. Urządzenie i jego akcesoria należy zawsze obsługiwać z zachowaniem ostrożności.
 • Nie wolno używać w pobliżu grzejnika, kominka, bezpośredniego światła słonecznego, klimatyzatora ani innych bezpośrednich źródeł energii.
 • Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie płynów.
 • Z urządzenia nie wolno korzystać w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem ani w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych.
 • Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów dopuszczonych do użytku z urządzeniem. Nie podłączać do niezgodnych produktów ani akcesoriów.
 • Nie wolno podejmować prób otwierania, rozbierania na części i żadnego innego demontażu urządzenia ani akcesoriów.
 • Urządzenie należy przechowywać w czystym i niezakurzonym miejscu.
 • Nie wolno wystawiać urządzenia i akcesoriów na działanie otwartego ognia ani zapalonych produktów przeznaczonych do palenia.
 • Nie wolno upuszczać, rzucać ani zginać urządzenia i akcesoriów.
 • Nie wolno malować urządzenia i akcesoriów ani ich niczym powlekać.
 • Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w temperaturze od 0°C do 40°C.
 • Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do szczelin i otworów produktu. Szczeliny i otwory mogą służyć do wentylacji. Nie można ich zasłaniać ani przykrywać.
 • Jeśli produkt nagrzeje się nadmiernie podczas użytkowania, należy przestać z niego korzystać i poczekać na jego ostygnięcie, aby uniknąć dyskomfortu, zaczerwienienia lub oparzeń spowodowanych działaniem niskiej temperatury.
 • W razie wystąpienia swędzenia, egzemy, opuchlizny, podprażenia skóry lub uczucia dyskomfortu należy przestać korzystać z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
 • W razie podejrzewania uszkodzenia lub dostrzeżenia oznak przegrzania należy przestać korzystać z urządzenia i przekazać go do punktu serwisowego w celu sprawdzenia.
 • Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie płynu lub nadmiernego ciepła albo nie działa prawidłowo podczas obsługi zgodnej z instrukcją, należy przestać z niego korzystać i przekazać go do punktu serwisowego w celu sprawdzenia.
 • Nie wolno podejmować prób demontażu ani serwisowania urządzenia i akcesoriów.
 • Naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
 • Nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia, aby nie doszło do obrażeń ciała lub dalszych szkód.

Jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z gogli wirtualnej rzeczywistości

Gogle rzeczywistości wirtualnej HTC Focus 3 wraz z kontrolerami

Należy upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne do korzystania z produktu. Po założeniu urządzenia użytkownik nie widzi otoczenia. Obraz wyświetlany za pomocą gogli nie odzwierciedla świata rzeczywistego. Podczas korzystania z gogli VR należy pozostać w pozycji siedzącej i pamiętać o położeniu kabla do ładowania. Wstanie z miejsca lub energiczne przemieszczanie się mogłoby być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

 Z urządzenia nie wolno korzystać w pobliżu schodów, dużych okien, balkonów, źródeł ciepła ani na otwartej przestrzeni. W wybranym obszarze do grania nie powinny znajdować się żadne osoby, meble ani inne przedmioty, które mogą przeszkadzać, grozić potknięciem lub uniemożliwiać swobodne poruszanie się. Jeśli na przykład do pokoju wejdzie zwierzak, a użytkownik korzysta aktualnie z urządzenia, nie zauważy prawdopodobnie obecności pupila i może przewrócić się o niego podczas przemieszczania się w wirtualnej rzeczywistości. Nie należy wychodzić poza wyznaczony obszar do grania.

Nie zaleca się używania produktu na wolnym powietrzu. Utrata równowagi na nierównej powierzchni albo potknięcie się o przedmiot lub wpadnięcie na niego mogą skutkować obrażeniami ciała. Po założeniu urządzenia nie należy trzymać w rękach ostrych przedmiotów, gorących płynów ani innych potencjalnie niebezpiecznych rzeczy. Nie wolno z nich korzystać podczas prowadzenia pojazdu ani wykonywania czynności wymagających zdolności do widzenia otoczenia.

Zalecane jest używanie urządzenia wyłącznie w obecności innej osoby, która będzie ostrzegać o zagrożeniach, mogących wystąpić podczas obsługi produktu. Zagrożenia, które mogą wystąpić, to m.in. poplątanie kabla w sposób stwarzający niebezpieczeństwo przewrócenia się, zwierzęta wchodzące do obszaru używania urządzenia lub podejście użytkownika zbyt blisko ściany itp.

Zachowanie ostrożności przy używaniu kontrolera

Podczas korzystania z kontrolera należy mieć pewność, że nad głową i wokół użytkownika znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca, aby możliwe było pełne rozciągnięcie rąk w bok i do góry. Uderzenie innych osób lub przedmiotów może być przyczyną obrażeń lub szkód. Należy trzymać mocno kontroler i zawsze korzystać z paska na nadgarstek. Wypuszczenie używanego kontrolera z rąk może być przyczyną obrażeń lub szkód zadanych lub wyrządzonych znajdującym się w pobliżu osobom, zwierzętom lub przedmiotom. Nie wolno podejmować prób otwierania kontrolera, ponieważ mogłoby to narazić użytkownika na kontakt z wewnętrznymi częściami i być przyczyną porażenia prądem lub śmiertelnego porażenia prądem.

Fizyczne i psychiczne skutki użytkowania gogli

Zawartość wyświetlana za pomocą urządzenia może być intensywna, absorbująca i bardzo rzeczywista oraz może wyzwalać odpowiednią reakcję mózgu i ciała. Niektóre rodzaje zawartości (np. pełne przemocy, przerażające, emocjonujące lub silnie pobudzające) mogą prowadzić do podwyższenia tętna, nagłych skoków ciśnienia krwi, ataków paniki, napadów lękowych, zespołu stresu pourazowego, omdlenia i innych niepożądanych efektów.

W razie wcześniejszego występowania negatywnych reakcji fizycznych lub psychicznych na określone warunki rzeczywiste, a także w przypadku wrażliwości na dane typy zawartości należy unikać wyświetlania za pomocą urządzenia podobnych treści.

Należy także pamiętać, że symulowane przedmioty, takie jak meble, które mogą pojawić się podczas korzystania z urządzenia, nie występują w świecie rzeczywistym, a próba interakcji z tego typu obiektami, postrzeganymi jako rzeczywiste, może prowadzić do obrażeń, np. przy siadaniu na wirtualne krzesło.

Zachowanie ostrożności podczas ładowania

Produkt został zaprojektowany do pracy przy zasilaniu z dedykowanych akumulatorów lub zasilaczy. Korzystanie z produktu w inny sposób może być niebezpieczne i powoduje unieważnienie certyfikatów nadanych temu produktowi. Nie podłączać do niezgodnych produktów ani akcesoriów. Nie wolno podejmować prób demontażu.

Podłączenie do nieprawidłowo uziemionego sprzętu może grozić porażeniem prądem. Należy podłączać urządzenie do źródła zasilania o prawidłowych parametrach.

Nie należy korzystać z gogli VR podczas ładowania ich za pomocą załączonego do zestawu przewodu ładującego. Nie należy stosować niezałączonych do zestawu zasilaczy ani innych źródeł zasilania.

Środowisko pracy

Nie należy korzystać z produktu w pomieszczeniach wilgotnych ani w bardzo wysokich lub niskich temperaturach.

Nie wolno zostawiać elementów systemu na dłużej w miejscach, takich jak parapet lub miejsce za szybą wystawioną na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, lub silnego światła ultrafioletowego. Może to spowodować uszkodzenie lub przegrzanie baterii albo w inny sposób stwarzać ryzyko uszkodzenia urządzenia, albo obrażeń lub szkód znajdujących się w pobliżu osób bądź mienia. Nie wolno dopuszczać do wystawiania urządzenia na działanie deszczu ani innych źródeł wilgoci.

Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kratki cieplne, piecyki lub inne produkty (w tym wzmacniacze) generujące ciepło.

Należy unikać nagłych zmian temperatury.

Przeniesienie urządzenia w miejsce o znacznie różniącej się temperaturze i/lub wilgotności może spowodować nagromadzenie na/w urządzeniu pary wodnej. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, przed rozpoczęciem jego używania należy odczekać, aż nagromadzona wilgoć wyparuje.

Po przeniesieniu urządzenia z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze albo odwrotnie, przed włączeniem zasilania należy odczekać, aż temperatura urządzenia dostosuje się do temperatury otoczenia.

Czyszczenie urządzenia

Przed czyszczeniem należy  odłączyć urządzenie od źródła zasilania a z akcesoriów takich jak kontrolery i gogle wyjąć baterie. Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką, ale NIGDY nie wolno zanurzać go w wodzie lub płynach czyszczących. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie wolno używać silnie działających środków chemicznych, rozpuszczalników, środków czyszczących w płynie ani aerozoli.

Zapobieganie utracie słuchu

Zbyt długie korzystanie z gogli urządzenia przy wysokim poziomie głośności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Na urządzeniu zastosowano środki zapobiegające uszkodzeniu słuchu w postaci komunikatów ostrzegawczych wyświetlanych, gdy poziom głośności przekraczający określony próg jest ustawiony przez dłuższy czas.

Ograniczenia w użytkowaniu gogli wynikające ze stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej

W razie wcześniejszego występowania poważnych schorzeń (takich jak dolegliwości sercowe), chorób wpływających na zdolność bezpiecznego wykonywania aktywności fizycznych lub zaburzeń psychicznych (takich jak zaburzenia lękowe lub zespół stresu pourazowego), a także w razie ciąży lub podeszłego wieku należy przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia skonsultować się z lekarzem.

Z urządzenia nie należy korzystać w przypadku choroby, zmęczenia, bycia pod wpływem środków odurzających/leków lub braku ogólnego dobrego samopoczucia, ponieważ może ono przyczynić się do pogorszenia tego stanu.

Napady fotogenne

Podobnie jak inne urządzenia generujące efekty wizualne (takie jak błyski światła), produkt ten może wywoływać ataki padaczki, napady, omdlenia lub poważne zawroty głowy nawet u osób, u których tego typu objawy nigdy wcześniej nie występowały. W razie wcześniejszego występowania ataków padaczki lub napadów, utraty świadomości albo innych objawów związanych z padaczką należy przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia skonsultować się z lekarzem. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się napadu użytkownik nie powinien korzystać z urządzenia, gdy jest zmęczony lub śpiący.

Urazy wynikające z długotrwałego przeciążenia

Podczas obsługi urządzenia należy zachować wygodną postawę. Nie należy ściskać urządzenia zbyt mocno. Lekko naciskać przyciski. W razie pojawienia się mrowienia, odrętwienia, zesztywnienia, drżenia lub innego dyskomfortu należy niezwłocznie przestać korzystać z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Zakłócenia częstotliwości radiowych

Urządzenie może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać działanie pobliskich urządzeń elektronicznych. Jeśli użytkownik korzysta z rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia medycznego, może zacząć korzystać z urządzenia dopiero po skonsultowaniu się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. W celu zminimalizowania zakłóceń częstotliwości radiowych należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów zalecanych przez producenta lub akcesoriów niezawierających metali. Stosowanie nieoryginalnych lub niezalecanych przez producenta akcesoriów może spowodować naruszenie lokalnych przepisów w zakresie promieniowania radiowego; powinno się unikać korzystania z takich akcesoriów.

Czas użytkowania

Należy unikać długotrwałego, nieprzerwanego używania urządzenia. Może ono wpływać niekorzystnie na koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę i/lub być przyczyną innych niepożądanych efektów. W wyniku częstego i długotrwałego używania urządzenia może dojść do zmęczenia albo bólu mięśni, stawów lub innych części ciała. Należy robić regularne przerwy w użytkowaniu produktu. Długość i częstotliwość koniecznych przerw mogą być inne dla różnych osób.

Należy przestać korzystać z urządzenia w razie pojawienia się dyskomfortu

W razie wystąpienia dowolnego z poniższych objawów należy przestać korzystać z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

 • Napady, utrata świadomości, drgawki, ruchy mimowolne, zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia równowagi, nudności, uczucie omdlenia, senność lub zmęczenie.
 • Ból oczu lub dyskomfort, przemęczenie oczu, drganie powiek lub nieprawidłowości widzenia (takie jak zniekształcone, niewyraźne lub podwójne widzenie).
 • Nadmierna potliwość, wzmożone wydzielanie śliny, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej lub inne objawy przypominające chorobę lokomocyjną.

Korzystanie z urządzenia w poruszającym się pojeździe, takim jak samochód lub autobus, mogłoby zaostrzyć niepożądane objawy i dlatego nie jest zalecane.

Do momentu całkowitego ustąpienia tych objawów nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych czynności o potencjalnie poważnych konsekwencjach.

Przed wznowieniem korzystania z urządzenia należy upewnić się, że jest ono prawidłowo skonfigurowane.

Objawy, które wystąpiły, mogły być spowodowane wyświetlaną zawartością. Dalsze korzystanie z tego rodzaju zawartości może zwiększyć podatność na występowanie takich samych objawów.

Użytkowanie przez dzieci

Rekomendowane jest użytkowanie urządzenia przez osoby w wieku co najmniej 12 lat. Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku przez dzieci. Nie należy zostawiać urządzenia w zasięgu małych dzieci ani pozwalać im na używanie produktu lub zabawę nim. Mogłoby to doprowadzić do zranienia dziecka lub innych osób albo przypadkowego uszkodzenia urządzenia.

Urządzenie może zawierać niewielkie części o ostrych krawędziach, które mogą być przyczyną zranienia lub odłączyć się od urządzenia i grozić zadławieniem dziecka. W razie połknięcia dowolnej części urządzenia lub akcesoriów należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku pozwolenia na korzystanie z urządzenia przez starsze dzieci osoby dorosłe powinny je uważnie obserwować pod kątem niepożądanych efektów, które mogą wystąpić podczas lub po zakończeniu użytkowania produktu. Nie wolno zezwalać na używanie produktu przez starsze dzieci, u których wystąpiły niepożądane efekty. Osoby dorosłe powinny także uważać, aby starsze dzieci nie korzystały z urządzenia przez zbyt długi czas.