Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Jak prawidłowo napalić w kominku
Jak prawidłowo napalić w kominku

OPIS

Prawidłowa wiedza na temat metody palenia w domowym kominku jest fundamentalna podczas próby ogrzewania domu. Zarówno technika, tak jak i rodzaj paliwa, które zużywa się do palenia w danym palenisku. Metoda palenia od góry oszczędza zarówno środki finansowe, jak również nie zanieczyszcza otoczenia. Dzięki umiejętnemu paleniu ciepło będzie się długo utrzymywać, a szyb od kominka nie zostanie zabrudzony, nie zasłaniając tym samym widoku palącego się ognia.

PALENIE W KOMINKU

Kominek służy jako dodatkowa opcja źródła ciepła w obiekcie mieszkalnym. Do palenia najczęściej zużywa się drewno wysokokaloryczne, o małym stopniu wilgotności. Najlepszym drewnem do palenia w kominku jest drewno z drzew liściastych, nieprzekraczające 20% zawartości wilgoci. W przypadku opału z drzew iglastych i zawartych w nim znacznych ilości żywicy spalanie się takiego drewna następuje o wiele szybciej. Częstym błędem popełnianym przy paleniu w kominku jest używanie wilgotnych polan, które nie spalają się efektywnie, dodatkowo zanieczyszczając komin i brudząc szyb. Przy rozpalaniu należy pamiętać, aby drewno, które jest wrzucane do kominka, było odpowiednio pocięte na kawałki. Zbyt duże polana mogą nie spalić się poprawnie. Najbardziej sprawdzoną grubością dla takich pociętych polan będzie rozmiar od 8 do 10 centymetrów. Jako rozpałki można użyć drobno pocięte szczapki lub kartki papieru, bądź parafinowych kostek. Oprócz dobrze przygotowanych składników liczy się także sposób palenia w kominku. Wyróżnia się dwie metody, palenie od góry i od dołu.

Kominek i leżące obok wiaderko na popiół oraz drewno na opał.

PRAWIDŁOWA TECHNIKA ROZPALANIA

Palenie w kominku wymaga staranności i odpowiedniej metody rozpalania. Zły sposób może nie tylko wpłynąć negatywnie na środowisko i otoczenie, lecz także doprowadzić do większej eksploatacji lub nawet zniszczenia używanego do palenia sprzętu. Znane są dwie techniki rozpalania w kominku, metoda od góry i metoda od dołu. Najlepszą praktyką jest stosowanie tej pierwszej. Dzięki niej nie zanieczyszcza się szybu od kominka, a samo palenie dostarcza więcej ciepła, które dłużej się utrzymuje. Polega ona na tym, że grube kawałki drewna składa się na samym spodzie kominka, dodając do góry coraz węższe polana. Najczęstszą formą układania drewien przy rozpalaniu kominka jest forma na krzyż. Przy czym trzeba zawsze pamiętać o pozostawianiu pewnych wolnych przestrzeni pomiędzy polanami drewna dla przewiewu powietrza. Ważnym elementem przy rozpalaniu jest odpowiednia podpałka. W żadnym wypadku nie należy korzystać z gazet lub czasopism. Podczas palenia takich rzeczy uwalniają się bardzo szkodliwe substancje szkodzące zdrowiu i środowisku. Najlepiej jest używać przygotowanych do tego kostek z parafiny, szczapek drewna lub papieru.

Rozpalanie w kominku.

CYFROWE OGNISKO DOMOWE

Scenariusz ćwiczenia przedstawia salon, w którym znajduje się domowy kominek. Uczestnik ma krok po kroku rozpalić w kominku odpowiednią metodą rozpalania - metodą palenia od góry. Zanim jednak przystąpi do oczyszczania i palenia w kominku, musi otworzyć okno, aby mieć dostęp do świeżego powietrza. Po wykonaniu tego ruchu, uczestnik przystępuje do działań związanych bezpośrednio z domowym paleniskiem. Zanim rozpocznie się rozpalanie ognia, najpierw trzeba oczyścić wnętrze kominka z poprzedniego palenia za pomocą szufelki. Następnie należy ułożyć odpowiednio kawałki drewna, od najgrubszych po najchudsze, pamiętając o włożeniu podpałki pomiędzy nie.

Przy gotowym stosie można przystąpić już do właściwego rozpalania. Uczestnik sięga po źródło ognia w postaci zapalniczki i rozpala w kominku. Następnie zamyka szyb. Szybko i sprawnie wykonane ćwiczenie umożliwia zakończenie scenariusza i przejście do innych ćwiczeń.

Prawidłowo rozpalony kominek.

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE

Scenariusz może mieć tryb rozgrywki jednoosobowy lub grupowy. Po wyborze trybu ćwiczenia, uczestnik (lub uczestnicy) może przejść do wykonywania wybranego scenariusza. Wybrana forma ćwiczenia w tym scenariuszu to forma „krok po kroku”. Uczestnik po kolei ma wykonać określoną listę działań, umożliwiających przejście scenariusza. Do ćwiczenia będą wykorzystane okulary HMD, kontrolery i tablet. Jeden z uczestników zakłada na głowę gogle, umożliwiające przeniesienie się do wirtualnej rzeczywistości, a drugi trzyma tablet. Osoba z tabletem ma za zadanie pomagać osobie znajdującej się w cyfrowej trójwymiarowej przestrzeni. Na tablecie wyświetlają się wybrane kroki, które należy zrobić w cyfrowym scenariuszu. W scenariuszu nie występuje ograniczenie czasowe, dzięki czemu uczestnik może bez pośpiechu wykonywać działania. Po wykonaniu ich wszystkich, osoba wykonująca ćwiczenie może zadecydować, czy zacząć kolejny scenariusz.

PORADY POWIĄZANE ZE SCENARIUSZEM

Nie pozostawiaj materiałów palnych blisko źródła ciepła, ognia.

Nie pozostawiaj materiałów palnych blisko źródła ciepła, ognia.

Dokonuj przeglądów kominiarskich minimum raz w roku.

Dokonuj przeglądów kominiarskich minimum raz w roku.

Zachowaj ostrożność podczas rozpalania kominka.

Zachowaj ostrożność podczas rozpalania kominka.